top of page

Større handlingskapacitet i lederskabet.

Undlader eller tøver du af og til med at handle som leder?

Så er du helt normal.

Læs bare her:

Selv i situationer, hvor ledere har et erkendt ønske om og ser et situationsbestemt behov for at handle, undlader de ofte at sige eller gøre noget – og det er endda på trods af, at der er meget på spil både for lederen selv og resten af organisationen.”

Sådan konkluderer Jan Rohwedder i et forskningsprojekt i ”Ledernes handlingskapacitet” med afsæt i 190 lederes erfaringer og tanker om ledelsespraksis.

Kender du også denne udfordring i din ledelsespraksis?

Konklusionen kommer ikke bag på mig. Mange af de ledere jeg arbejder sammen med kæmper med de samme udfordringer.

Rohwedder har afdækket 8 situationer, hvor lederne ofte undlader at handle. Her er situationerne rangeret efter, hvor hyppigt de optræder i undersøgelsen.

 • At give feedback.

 • Andres utilfredsstillende præstation.

 • Mange opgaver – og få ressourcer.

 • Personfnidder og konflikter.

 • Uacceptabel kommunikation og opførsel.

 • Ledernes chefs adfærd eller uklart mandat.

 • Brud på regler, rammer eller tillid.

 • Andres nød og problemer.

Langt de fleste situationer omhandler andre personers adfærd, kommunikation eller præstation.

Konkret kan man sige, når der er brug for en samtale med nogen om noget, som lederne forventer bliver ubehagelige, er det (oftest) i de situationer, de undlader at handle.

Disse samtaler kan dreje sig om en kollegas utilfredsstillende arbejdsindsats, uacceptabel opførsel, konflikter, eller brud på regler, rammer eller tillid.

Kan du genkende det?

Det paradoksale er, at når lederne undgår at handle rammes de af ”boomerangeffekten”. Det lederne prøver at undgå vender tilbage til dem og opleves efterfølgende som et endnu større indre ubehag og samtidig påvirker det omgivelsernes syn på lederen, negativt. Det medfører stærke negative følelser, relationsbøvl og mindre trivsel. Desuden falder effektiviteten og tilfredsheden både hos lederen, medarbejderne og i organisationen.

Lederes manglende handlingskapacitet rammer bredt i organisationen.

Eksempelvis kan det også betyde et dårligere arbejdsklima, flere sygemeldinger, dårlig stemning, kampe blandt medarbejderne eller utilfredse kunder.

Hvordan øges handlingskapaciteten?

”Lederne i undersøgelsen peger på, at øget selvindsigt samt evnen til at kunne regulere og styre egne følelser og forventninger er vigtige komponenter i kapacitetsopbygningen."

"Desuden peger lederne på betydningen af langvarig og regelmæssig sparring og feedback fra andre som betydningsfuldt.” Også udvikling af mod, selvværd og selvtillid samt mestringsevnen (troen på, at du kan løse opgaven) vurdere lederne som væsentlige komponenter for at øge deres handlingskapacitet."

Større handlingskapacitet - Det starter hos DIG.

Jeg tilbyder ledere og personaleansvarlige et fortroligt 1:1 forum, som neutral sparringspartner uden aktier i organisationen. Et faciliterings-/coachingforløb med dine personlige udviklingsmål ( som evt. er koblede op på organisationens mål ) god tid til at fordybe dig, reflektion, sparring og en guidet proces, hvor jeg stiller dig spørgsmål som udfordre dine tanke- og handlemønstre og som afdækker nye. Du vil få værdifulde indsigter, hvor du lærer dig selv bedre at kende og opnå frihed og mod til at transformerer dit fulde potentiale i dit lederskab.

I et sparringsforløb hos mig :

 • Sammen afdækker vi det, som står i vejen for din handlingskapacitet og kommer videre.

 • Øget selvindsigt og selvforståelse.

 • Du vil blive bedre til at regulerer og styrer egne følelser og forventninger

 • Mere helhed, frihed, mod, balance, ro og autenticitet.

 • Du vil fremover blive i stand til at tage en samtale eller give feedback ved erkendt ønske om at sige, gøre eller ændre noget, når det drejer sig om en medarbejders eller en kollegas adfærd, kommunikation eller præstation på en konstruktiv og venlig måde.

 • Lære at sætte grænser eller at anmode nogen om noget på en moden måde.( Her får du en super model.)

 • Du vil få indblik i dine skygger og lærer om deres faldgrubber og udfolde deres potentiale i dit lederskab.

 • Bliv tydelig og specifik i din kommunikation.

 • Mere menneskelighed.

 • Værdifuldt værktøj til udvikling af dit ledelsesrum.

Mit mål er at udvikle ledere og personaleansvarlige i såvel virksomheder som institutioner til at stå stærkere i deres lederskab og øge deres handlingskapacitet til positivt at påvirke deres medarbejdere, arbejdsklimaet, præstationerne samt kulturen til at nå fælles mål.

Min viden er din vej til at transformere dit lederskab og opnå nye resultater.

Jeg skræddersyr et forløb specielt til dig, der matcher dine ønsker og behov.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for yderligere information og hører ,hvordan jeg kan hjælpe dig på: benteblixtj@gmail.com eller mobil: 27578090


Fra artiklen: "Der er meget på spil, når lederne ikke handler"

bottom of page