top of page
STYRK DIT LEDERSKAB - Next level.

 

 

Al forandring starter hos DIG.

 

 

Jeg er tilbyder ledere et intenst personligt udviklingsforløb. Et øjenåbnende og transformerende 1:1 faciliteringsforløb, hvor du bliver inviteret til at kigge på skyggen fra 8 forskellige vinkler og bliver meget klogere på dig selv, øger din selvindsigt og selvforståelse. Du vil forstå dine personlige skyggesider, din selvsabotage og dine mønstre, der spænder ben i dit lederskab for at du gør det du gerne vil gøre og er den leder, du gerne vil være.

 

Personlig udvikling gennem skyggearbejde er din nøgle til nye muligheder til at håndterer udfordringer, frygt, fastlåsthed, vag performance, utydelig og uklar kommunikation, lederskam eller at få det "svære"sagt på en ordentlig måde, til tiden, forståelse af uhensigtsmæssige reaktioner eller håndtering af en presset hverdag. Forløbet vil give dig adgang til nye måder at løfte dit lederskab på, frihed til at træffe modige og visionære beslutninger, mod til at åbne op for nye sider i lederrollen samt nye måder at håndtere dine ledelsesopgaver på.

Alle har en skygge. ALLE. 

 

Der hvor vi ikke rigtig lykkedes eller ikke rigtig rykker på det, vi siger, der er vigtigt for os, der fjernstyrer skyggen for os, uden at vi ved det - og det har store konsekvenser både for din egen og medarbejdernes trivsel, for hvem du kan være i samarbejdet og dit præstationsniveau. Derfor vil vi sammen afdække og udfordre, hvad der spænder ben for, at du gør det, du gerne vil gøre – og er den, du gerne vil være i din lederrolle.

Du bliver klogere på dig selv og dine skjulte sider og mønstre, som enten holder dig fastlåst, driver dig til at overpræstere eller gør dig handlingslammet - Få frihed til at handle og lede i intregritet.

Når vi ikke føler os fri til det, er det ofte fordi vi har stillet for mange sider af os selv i skyggen. Vi har vendt vigtige og vitale egenskaber og følelser ryggen og uden adgang til dem, bliver vi holdt fast i en tilsyneladende uforanderlig persona og har svært ved rigtigt at rykke på det, der er vigtigt for os i ellers vigtige situationer ex i forhold til beslutninger, kollegaer, feedback og samarbejde.

 

Vi kan ikke være den leder vi ønsker, hvis vi kun har adgang til halvdelen af os selv.

 

STYRK DIT LEDERSKAB består af 10 sessioner.

1. Dine skyggesider

2. Dine projektioner

3. Dine blind spots

4. Din fornægtelse

5. Din skam 

6. Dine skyggeoverbevisninger

7. Dine underliggende commitments

8. Din lyse skygge

9. Grænsesætning. Få det ”svære” sagt – samtaler, feedback, konflikter.

10. Lær at sige fra og sæt tydlige grænser – Vi gennemgår en relevant case for dig.

 

STYRK DIT LEDERSKAB er for dig, der gerne vil:

·    Blive klogere på dig selv – Få stor selvindsigt og selvforståelse.

·    Have mere frihed til at være dig og mod til at praktiserer lederskab i integritet. 

·    Forstå dine ubevidste mønstre og vaner.

·    Udvikle dig - se dig selv i et nyt perspektiv - 

     Bidrage med mere og åbne op for en ny måde at være leder på.

·    Åbne op for nye sider i dit lederskab.

 
STYRK DIT LEDERSKAB - forløbet:

·    Strækker sig over 10 sessioner a 90 min.

·    Sessionerne foregår face to face på mit kontor i Risskov eller telefonisk. Fordelen        er, at så du kan deltage hjemmefra og ikke behøver tænke på transport osv.

·    Sessionerne varer ca. 90 min.

·    Sessionerne indeholder guidede visualiseringer.


 

STYRK DIT LEDERSKAB vil give dig:

 • ·    Større klarhed og forståelse af dig selv og dine mønstre

 • ·    Indsigt i og forståelse af dine personlige skyggesider

 • ·    En følelse af at være mere fri 

 • ·    Mere helhed og balance

 • ·    Energi og mod 

 • ·    Større selvrespekt og accept

 • ·    Mere lethed og grundglæde

 • ·    Mere empati for andres fejl og mangler

 • ·    Integritet

 • ·    Større kreativitet

 • ·    Mindre fordømmelse

 • ·    Større rummelighed

 • ·    Mindre skyld og skam

 • ·    Klarer og tydeligere kommunikation

 • ·    Færre misforståelser og konflikter

 • ·    Mindre drama

 • ·    Indre ro

 • ·    Ægte autenticitet

 • ·    Følelsen af at hvile og lande i sig selv

 

Dette er nogle af fordelene ved at kende til, arbejde med og integrer sine skygge sider. At kende sige selv, også på indersiden.

 

STYRK DIT LEDERSKAB handler om at få nedbrudt de usynlige mure, du engang har bygget op, så du kan få adgang til de sider af dig selv, du enten har fornægtet, gemt eller givet væk til andre. Så du – måske for første gang – kan se mere ærligt på, hvem du er og træde langt mere autentisk frem professionelt.

STYRK DIT LEDERSKAB vil du også give dig:

 • Refleksion over din ledelsespraksis

 • Retænke dit lederskab og dine succeskriterier

 • Bevidsthed om svagheder og styrker. 

 • Forstå dine reaktioner – Vores skyggesider er der vi kan blive ramt og vores svagheder

 • Lær dine følelser at kende og opnå frihed til at vælge din respons 

 • Sæt ord på det der er svært, dine svagheder og de tabuemner, du føler dig alene om.

 • Kommuniker klart og tydeligt.

 • Udvid dit handlerum – Slut med at udsætte, undgå eller tøve. Opnå frihed til at handle når en situation kræver det.

 • Træf mere modige og visionære vælg med større lethed.

 • Lær at sige fra og sæt tydlige grænser – Vi gennemgår en relevant case for dig.

 

FÅ ADGANG TIL DINE SKJULTE KOMPETENCER OG RESSOURSER, DER LIGE NU BLOKERER OG BEGRÆNSER DIG I DIT LEDERSKAB.

GLÆD DIG TIL PERSONLIG VÆKST DER VIL UDVIDE DIT REPTOIRE I LEDERSKABET. RESULTATET ER NYE STRATEGIER, STØRRE HANDLINGS

KAPACITET OG AUTENTICITET I DIT LEDERSKAB.

 

Min brændende passion er:

At udvikle ledere til at udfolde deres fulde potentiale i deres lederskab og åbne op for nye sider.  Rethink dit lederskab og succeskriterier med udgangspunkt i selvindsigt, der giver adgang til nye styrker, kompetencer og ressourcer, der vil løfte dit lederskab til NEXT LEVEL. Frihed, mod, balance og autenticitet er vigtige nøgleord i din udviklingsforløb. Selvom det ikke kun handler om dig, så starter værdien og resultaterne af dit lederskabet hos dig - indefra med ægte frihed til at være dig. Dit bidrag er SÅ vigtigt for mange andre mennesker og du kan gøre en betydningsfuld forskel i verden.

 

Når verden forandre sig, må vi også forandre os for at kunne lede i den.

Hvis ikke nu, hvor en ny og anderledes verden venter, hvornår så?

 

Jeg  skræddersyr mine forløb til præcis dine ønsker, behov og udfordringer.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig og hører, hvordan jeg kan hjælpe dig. Mobil: 27578090 eller på mail: benteblixtj@gmail.com

 

Ses vi?

 

STYRK DIT Lederskab -Next level  

Anbefalet af Pernille Melsted

Gennem skygge coaching vil lære dig selv at kende på et dybere plan, forstå dine personlige skyggesider, din selvsabotage og det der spænder ben for, at du gør det, du gerne vil gøre – og er den, du gerne vil være.
bottom of page