top of page

Bliver du stresset af dine relationer?

Stress opstår typisk i de relationer og sammenhænge, vi indgår i. Stress giver skyld og skam hos den stressramte, dog skyldes stress aldrig blot fejl og mangler hos den enkelte, ofte spiller vores relationer en stor rolle i forhold til vores stress-niveau.

Derfor kan det være af stor værdi, at kigge dine relationer efter i "sømmene" Kig på dine relationer på jobbet, i familien, venner og den vigtigste, relationen til dig selv. Stil dig selv flg. spørgsmål:

"Er der balance i mine relationer"? og "Giver relationen til mine kollegaer, chefen, familien og venner mig mere energi end jeg giver eller dræner relationen mig"?

Hvis du har ubalance i en relation, hvad handler det så om? Hvad dræner dig?

Undersøg om du evt. hænger fast i gamle skænderier, nag eller om du har en uløst konflikt med vedkommende måske skete det for lang tid siden?

Oplever du igen og igen, at du bliver irriteret, vred, provokeret eller afskyr, hader du eller kan du ikke slippe personen/adfærden igen?

Eller kan det handle om, at du ikke fik sagt fra eller ikke fik sat en tydelig grænse i relationen?

Sladre eller bitcher du om dine relationer? bruger du en masse tanker og energi på at dømme din relation/andre uden at du er bevidst om det?

Eller står du tilbage efter episoden med følelsen af at være sur, vred, frustreret eller er du ked af det?

Måske har du oplevelsen af at din indre brokkerøv råber f.eks.: Han/hun er bare SÅ ....., besværlig, uretfærdig, dum, uorganiseret, kold, selvoptaget, ligeglad? eller "Hvor er jeg dum, hvorfor sagde jeg det ikke bare til ham/hende"?

Kender du det, at du står du tilbage efter mødet, samtalen, skænderiet eller episoden UDEN du fik kommunikeret klart ud, hvad du har behov for, hvad din mening er eller hvad du har på hjertet?

Måske kender du det, at du efter en uoverensstemmelse eller en bemærkning fra en kollega/partner som du tog personligt og som sårede dig.

Men du vil i hvert fald ikke tage ansvar for det, der skete i jeres møde, fordi du klart mener, det er den andens skyld!! og han/hun burde kontakte dig.

En sådan uafklaring i en relation vil dræne dig, presse dig og generer stresshormoner. Inderst inde kan du mærke, at du gerne vil/burde vende tilbage og sige undskyld, være ærlig og fortælle hvad det gjorde ved dig og sætte en grænse eller ta` en snak og få udret trådene, meeeen du får det ikke gjort, du ville ønske at du turde. Hvad er du bange for?

Humlen ligger i, hvordan vi tolker, det der skete i situationen og det afhænger altid af hvilke øjne der ser det. Du vil se situationen gennem dine briller og din kollega vil se situationen gennem hendes briller og typisk vil hun se noget andet end du gør. Når vi ikke kan slippe hændelsen og får det til at betyde noget negativt om os selv eller andre, så vil situationen sidde fast i os. Det påvirker vores trivsel og ubevidst tapper det vores energi og generer stresshormoner.

Har du balance i dine familierelationer? Får du energi af at være hjemme? Giver familien dig mere energi end du giver? Er hele din hjemmesituation drænende eller er der en konflikt, som dræner dig? Tag ansvar, tag fat og gå ind og arbejd med det. Er familien et trygt sted for dig at være? Har du plads til at være dig i dit hjem? Kan du udtrykke din behov og er plads til at sige fra? Hvor har du brug for at skabe en bedre balance i familien for at sænke dit stressniveau?

Langt de fleste overser den vigtigste relation, relationen til os selv. Start med at kigge der. Den er altafgørende. Ofte er den relation usund og drænende i stedet for at være sund og nærende. Det er vigtigt, at vi har en sund og nærende relation til os selv. Det er et vigtigt fundament for at skabe balance i vores relationer og leve et liv uden stress.

En sund og nærende relation til dig selv, hvor du tillader at give plads (nok) til søvn, frisk luft, motion, pauser, sund mad og sjov i din hverdag. En relation til dig selv, hvor du tillader dig at sætte nærende og sunde grænser. At du ved, at ”nej” er en hel sætning. At du kan sige pyt og ikke tager ting personligt. At du tør kommunikerer dine behov klart og tydeligt ud. At du har frihed til at leve dine værdier.

Din relation til dig selv er også styret af, hvordan du taler til dig selv, hvilke historier du fortæller dig selv. Er det historier, der støtter dig eller dræner dig og derved sender dig i en anden retning end du ønsker? Afvej dine ord, det du siger til dig selv bliver din virkelighed.

Vær også opmærksom på, hvordan du tillader at behandle dig selv. Møder du dig selv med f.eks. respekt, accept, omsorg, kærlighed og medfølelse og træffer du nærende og ærlige valg? Hånden på hjertet, vær ærlig her: hvordan behandler du egentlig dig selv?

Hvis du skulle samle det, som du har fået øje på fra mine eksempler, dine svar på spørgsmålene og det du allerede ved om dig selv, hvad længes du så efter at kunne takle anderledes i dine relationer?

Hvilke negative eller begrænsende mønstre i relationen til dig selv/andre ville det gavne dig at arbejde med for at få mere frihed til at være dig og undgå stress?

Dels at opdage og vedstå sig, jeg har ubalance i en relation og den dræner mig. Fjerne bindet for dine øjne and Face it, hvad handler ubalancen om for dig. Samt at indse, at intet vil forandre sig, før du selv tager ansvar. Enten indadtil i relationen til dig selv eller udadtil turde melde ud og fortælle, hvad du har brug for, for at genskabe balance i relationen. Hvis du ikke selv kan eller tør, så er en sund og nærende relation også at række ud og bede om hjælp.

DON`T DO THIS: At leve et liv med ubalance i dine relationer, det giver mange negative tanker, påvirker din trivsel negativt, dræner din energitank, stjæler dit fokus, skaber afstand mellem dig og dine relationer, holder dig fastlåst i ubehagelige følelser og det generer stresshormoner og kan ende med at vælte dig med stress.

Måden at undgå alle de dosiser af stresshormoner, vi kan generer i løbet at en dag eller en uge pga ubalance i vores relationer, det er, at vi tager ansvar for den tolkning vi laver, om det der skete, retter op på og tager den snak med You know who: chefen, HR, din teenager, din partner, som en løsning for bedre balance i relationen kræver eller vælge at give slip på relationen, hvis i ikke kan finde en balance i begge kan trives i.

START MED AT KIGGE PÅ DIG SELV - Har du en sund og nærende relation til dig selv?

Hvad længes du efter at styrke i relationen til dig selv eller i forhold til andre relationer?

Kærligst

Bente

bottom of page